به سایت شرکت اقتصاد هنر ایرانیان خوش آمدید

: برنامه گالری مجموعه اقتصادی فرهنگی آرگون آرت

سایت درحال بروزرسانی است…

مزایای سرمایه‌گذاری و خرید آثار هنری:

 1. حفظ ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری در مقابل تورم و جلوگیری از افت ارزش دارایی‌ها
 2. حداقل ریسک به دلیل عدم نوسان منفی قیمت آثار هنری
 3. برخورداری از امکان جهش قیمت در موقعیت‌ها و شرایط مختلف
 4. تأثیر‌پذیری کم و محدود از نوسانات متغیر‌های کلان اقتصادی و خارج از اختیار سرمایه‌گذاران
 5. امکان برخورداری از تسهیلات و امکانات بازارهای نوظهور اعم از NFT
 6. امکان صادرات و فروش آثار برتر و ارزشمند (Master / Top Master)به صورت ارزی
 7. امکان ورود به بازار سرمایه‌گذاری آثار هنری با حداقل نقدینگی و سرمایه
 8. بهره‌مندی فرهنگی و بصری سرمایه‌گذار از آثار هنری در منزل یا محل کار و تفاخر به آن
 9. تملک کامل مالک نسبت به سرمایه‌گذاری انجام‌شده و دسترسی تام به اصل فیزیکی دارایی خریداری‌شده
 10. برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در بنگاه‌های اقتصادی
 11. تأثیر مثبت گذر زمان در ارزشمندتر شدن اثر هنری و رشد قیمت آن
 12. ارتقا و تعالی سطح فرهنگی خانواده و سرمایه‌گذاری مطمئن برای آیندۀ فرزندان

سرمایه گذاری در آثار هنری با “ آرگون آرت“ :

 1. فراهم نمودن بستر امن و مطمئن برای سرمایه گذاری و خريدآثار هنرى
 2. حفظ ارزش سرمايه گذارى در گذر زمان با دریافت سود روزشمار
 3. بازخريدقطعی ( Buy Back ) آثار هنرى خريدارى شده از “ آرگون آرت “ بدون محدوديت زمانی
 4. امکان سهامدارى خريدار اثر هنرى در “صندوق سرمايه گذارى اقتصاد هنر“
 5. دريافت وام و تسهيلات به پشتوانه وثايق آثــار هنــرى خريـدارى شده از “ آرگون آرت “
 6. امکان شرکت در حراج های آرگون آرت و فروش آثار خريدارى شده در حراجی ها
 7. امکان بهره مندی از منافع سرمایه گذاری های نو ظهور ( NFT )

The Advantages of Acquiring and Possessing Works of Art as Investments

 1. Protecting the intrinsic value of investments from the detrimental effects of inflation and ensuring the stability of asset worth
 2. Minimal risk due to the absence of negative fluctuations in the price of artworks
 3. Holding the potential benefit of price upticks in various contexts and environments
 4. The impact of macroeconomic fluctuations on investment outcomes is minimal and controllable by investors
 5. The potential enjoyment of experiencing the perks and benefits of emerging markets, among which are Non-Fungible Tokens (NFTs)
 6. The potential for trading and selling the superior and valuable outputs (Masterpieces / Top-tier Works) in foreign currency
 7. The art investment sector can be accessed even with a minimal amount of liquid funds
 8. The artistic benefits, both cultural and visual, that the investor experiences from owning works of art, whether at home or in the workplace, contribute to a sense of pride
 9. The owner’s authority extends to every aspect of the investment, as well as to the full material substance of the purchased asset
 10. Experiencing tax privileges in business ventures
 11. The artwork’s value and price will appreciate significantly due to the passage of time
 12. Enhancing the family’s cultural background and securing a prudent financial provision for the next generation

Invest in art masterpieces with Argoon Art

 1. Ensuring a secure and dependable marketplace for acquiring artistic masterpieces and preserving their worth as an investment.
 2. Preserving their worth as an investment with daily profits
 3. “Argoon” art offers the option to repurchase artworks without imposing any time limitations
 4. The possibility of the buyer of the artwork to be a shareholder in the “Eghtesad Honar investment fund”
 5. The prospect of securing loans and financial amenities being supported by acquisitions of artworks from “Argoon Art”
 6. Opportunity for Engaging in “Argoon Art” Auctions and vending Art Pieces
 7. The opportunity to benefit from the advantages of NFT investment is within reach