جمعه 22 شهريور پنجشنبه 21 شهريور چهارشنبه 20 شهريور سه‌شنبه 19 شهريور دوشنبه 18 شهريور يكشنبه 17 شهريور شنبه 16 شهريور برنامه گالری ها
شور عاشورا شور عاشورا شور عاشورا شور عاشورا شور عاشورا شور عاشورا شور عاشورا گالری فرهنگسرای گلستان
نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا نقش و نقل عاشورا گالری باغ موزه هنر ایرانی
انسان بدون انسان انسان بدون انسان انسان بدون انسان انسان بدون انسان انسان بدون انسان انسان بدون انسان انسان بدون انسان گالری خانه هنرمندان ایران پاییز
اقلیم هشتم اقلیم هشتم اقلیم هشتم اقلیم هشتم اقلیم هشتم اقلیم هشتم اقلیم هشتم گالری خانه هنرمندان ایران (میرمیران)