نادر قشقایی
نادر قشقایی – مجسمه ساز
بهرنگ صمدزادگان – رشته نقاشی
جمشید حقیقت شناس – نقاش