درباره بانک اطلاعات هنرمندان

با هدف معرفی و شناسایی جامعه هنرمندان و پیشکسوتان هنری و همچنین معرفی هنرمندان نوظهور در عرصه ی هنرهای هفتگانه بر آن شدیم تا اطلاعات مدون و جامع ای را در این بخش برای علاقه مندان به عرصه ی هنر گردآوری نماییم.
-علاوه بر آن ، برای تکمیل بانک اطلاعات جامع هنرمندان خواهشمندیم که چنانچه هنرمندان گرامی دیگر ، تمایل به معرفی خود و آثار ارزشمند خود دارند و یا همچنین اساتید گرامی تمایل به معرفی و ارایه آثار خود می باشندمی توانند به بخش مراجعه نمایند و اطلاعات خود و نمونه ی آثار خود را در سامانه وارد نمایند .